نشا آویشن شیرازی(پهن برگ)

12,000 ریال 5,500ریال
کد محصول 201400
وزن 15
ابعاد 3 ×3× 14
حداقل سفارش
  • 10000
تماس
  • 09174291240

آویشن شیرازی (پهن برگ ) Zataria Multifllora Boiss.

گیاهی بوته ای به ارتفاع 80-40 سانتی متر، معطر با شاخه های درهم پیچیده و دارای ساقه های متعدد، نازک و بسیار منشعب است.

برگ ها آن کوتاه، دارای دمبرگ کوتاه، مدور یا بیضی شکل به طول و عرض (-3)  7-5 (-13) میلی متر،

در قاعده مقطع تا تقریبا قلبی شکل، در انتها مدور و نوکچه دار است.

گل های آن سفید رنگ و کوچک گویچه ای، بسیار متراکم و جام گل گل سفید و کمی طویل تر ازکاسه گل می باشد.

www.giabet.ir

مزرعه گیابت

سایت گیابت

برچسب ها

  • # نشا_گیاه
  • # آویشن_شیرازی
  • # نهال_گیاهان_دارویی
  • # آویشن_پهن_برگ
  • # دارویی
  • # گیابت
  • # مزرعه_گیاهان_دارووی
×
×