قلمه آویشن شیرازی

20,000 ریال 4,500ریال
کد محصول 211400
وزن 10
تماس
  • 09174291240

آویشن شیرازی (Zataria multiflora)

ترکیبات اصلی اسانس به‌ترتیب شامل تیمول،کارواکرول،پارا-سیمن،گاما-ترپینن و بتاکاریوفیلن تشکیل داده است.

سایت گیابت

www.giabet.ir

مزرعه گیابت

برچسب ها

  • # زاتاریا
  • # قلمه_آویشن_پهن_برگ
  • # نشا
  • # گیاهان_دارویی_آویشن_شیرازی
  • # گیابت_فارم
  • # نشا_آویشن
  • # مزرعه_آویشن_شیرازی
  • # برگ_پهن
×
×